Ενημέρωση και σχετικό υλικό για την έκδοση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις" από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Πρακτικά Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους / British-Greek relations: Aspects of Their Recent History».

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους / British-Greek relations: Aspects of Their Recent History», το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2012.
Διάθεση Εκδόσεων Ιδρύματος της Βουλής

Μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος/e-shop από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://foundation.parliament.gr/ και από τους ακόλουθους εκδοτικούς οίκους/βιβλιοπωλεία:
  • Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία Βασ. Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα Τηλ.: 210 3692272, 210 3692430 Φαξ: 210 3692180, 210 3692451
  • Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Αμερικής 13, 106 72 Αθήνα Τηλ.: 210 3614143 Φαξ: 210 3614163
  • Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Τσιμισκή 11, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 288036 Φαξ: 2310 226460
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ 9, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 38 00 520