Συνεχίζοντας την προσφιλή μου πρακτική να στέλνω επιστολές ενημέρωσης σε θεσμικούς και μη παράγοντες για προβλήματα που αφορούν την Αθήνα και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αποφάσισα να στείλω και μια στον Πρόεδρο του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητή κ. Παντερμαλή.

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ