«Ως τα τρίμματα του αδάμαντος - Ο Εξηνταβελόνης» κωμωδία. Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου από τον Κωνσταντίνο Οικονόμο εξ Οικονόμων στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ΒΕΤΟΝ7 στις 8, 14, 15, 21, 22, 28 Φεβρουαρίου και 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου 2015.

Κατηγορία ΘΕΑΤΡΟ