Το παρακάτω κείμενο εστάλη με την μορφή επιστολής στον Δήμαρχο της πόλης των Αθηνών κ. Καμίνη, με την ελπίδα να το διαβάσει και να δράσει...:

 

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ