Ο Κύκλος Σεμιναρίων Παλαιάς Μουσικής του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ξεκινάει στις 2 Απριλίου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους (2016) ενώ θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συναντήσεις στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, καθώς και μία σε καλοκαιρινό σεμιναριακό κύκλο.

Κατηγορία Casting / Audition