15 Απριλίου του 1863......
150 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ένας Σαμόθραξ εργάτης που συμμετείχε στις ανασκαφές του Charles Champoiseau, στην Παλαιάπολη, φώναξε
«Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα!»
Αυτή η γυναίκα ήταν η μισή Νίκη της Σαμοθράκης!!!
Μερικές δεκάδες χρόνια μετά θα γινόταν το πιο αναγνωρίσιμο άγαλμα στον κόσμο και ίσως το πιο επιβλητικό έκθεμα του Μουσείου του Λούβρου.

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ