Περισσότεροι από 400 φοιτητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού θα πάρουν μέρος στο 13ο Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών (γνωστό ως ThessISMUN), που πραγματοποιείται από τις 23 έως 27 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ