Πρόγραμμα Παραστάσεων στο Βαφείο-Λάκης Καραλής και Λαϊκό Κλασικό Θέατρο Γιώργου Βούρου για την περίοδο 2014-2015.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ