Μετά τη βράβευση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) από την Ακαδημία Αθηνών, το Δεκέμβριο του 2012, για το επιστημονικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό του έργο, μία νέα διεθνής αναγνώριση προστέθηκε, κατατάσσοντας το ΜΦΚΙ στα σημαντικότερα Εθνικά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Ευρώπης.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ