Το Φως των Γραμμάτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Το Φως των Γραμμάτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης έως 2 Μαρτίου 2014.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα πιο πολύτιμα διακοσμημένα σλαβικά χειρόγραφα από τον 10ο έως τον 17ο αιώνα, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και σήμερα φυλάσσονται σε διάφορα μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Διεύθυνση Λεωφόρου Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 2313 306400
www.mbp.gr