Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009 19:10

To Know Us (and our movies) Better...

Γράφτηκε από τον

 

?ή αν το μεθερμηνεύσουμε στα Ελληνικά «γνωρίστε την οπτική γωνία με την οποία κρίνω προσωπικά ένα έργο τέχνης, που είναι προϊόν της 7ης τέχνης». Γιατί η αλήθεια είναι πως στις τέχνες δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό. Μόνο η προσωπική οπτική γωνία του καθενός μας. Μόνο υποκειμενική κρίση. Ποσοστά αντικειμενισμού μπορούν να υπάρξουν μόνο στην αξιολόγηση ενός καθαρά τεχνικού μέρους ενός έργου και όχι ενός καλλιτεχνικού.


Σελίδα 6 από 6