1ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση»

Το 1ο Συνέδριο «Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση» θα γίνει στις 7,8,9 Δεκεμβρίου 2012 στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο.

Οργάνωση: Ξένια Αραπάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι a) να αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος αναφορικά με το ρόλο και τη σημασία της κεραμικής τέχνης και των σύγχρονων διεθνών και ελληνικών πρακτικών εφαρμογών της στην εκπαίδευση, β) να αναδειχθούν οι σχέσεις της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία και η σύνδεση των σχέσεων αυτών με τον εκπαιδευτικό χώρο, γ) να παρουσιασθούν θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά ευρήματα και παιδαγωγικές εμπειρίες σχετικές με την εισαγω-γή της κεραμικής τέχνης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δ) να διερευνηθεί ο ρόλος των μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης (μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια, κλπ) της κερα-μικής τέχνης και η σχέση τους με την τυπική εκπαίδευση, ε) να συζητηθούν η φύση και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης στο εργαστήριο κεραμικής και στ) να διατυπω-θούν εμπεριστατωμένες προτάσεις για το μέλλον της κεραμικής τέχνης στην εκπαίδευση

Το 1ο Συνέδριο απευθύνεται σε:

- εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών και άλλων τμημάτων
- ακαδημαϊκούς ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, υπευθύνους μουσείων και στο ευρύ κοινό της τοπικής κοινωνίας

Θεματικές ενότητες συνεδρίου

Α. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κεραμική τέχνη και τη διδακτική της
Β. Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στην κεραμική τέχνη
Γ. Παιδαγωγικές εμπειρίες κεραμικής τέχνης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
Ε. Η σχέση της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία
Στ. Ο ρόλος του εργαστηρίου κεραμικής

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

α. Προσκεκλημένες Ομιλίες
β. Οργανωμένες συζητήσεις
γ. Εργαστήρια
δ. Επισκέψεις σε Παραδοσιακά Εργαστήρια
ε. Έκθεση Κεραμικής

Πληροφορίες:
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα
Νότια Πύλη, 383 34 Βόλος
Τηλ.: 24210 29844, 24210 23590, 24210 24467
Fax: 24210 31160

Χορηγοί συνεδρίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιτροπή Ερευνών)

Links

Δικτυακός τόπος συνεδρίου
Δικτυακός τόπος μουσείου πλινθοκεραμοποιίας
Δικτυακός τόπος ΠΤΠΕ παν/μίου Θεσσαλίας
http://uth.academia.edu/Xenia Arapaki
http://uth.academia.edu/Xenia Arapaki
Δικτυακός τόπος Δήμου Βόλου

Εγγραφή στο συνέδριο: 20 ευρώ
Φοιτητές δωρεάν

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένα αρχεία: