Η   International  Art  Society &  Academy διοργανώνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ   InterArtia  2009, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει τον Διεθνή  Διαγωνισμό Λογοτεχνίας 2009 και τον Διαγωνισμό  Artists  of  the  Year 2009.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 4 κατηγορίες σε όλα τα είδη και στυλ Λογοτεχνίας. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει.

Για την ομαλή διεξαγωγή των Διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία των Διαγωνισμών.

Α' Περίοδος Διαγωνισμών  -  Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 25 Μαΐου 2009.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανεξαρτήτως ηλικίας
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1987
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1994
Όλα τα είδη και στυλ Λογοτεχνίας με ελεύθερο θέμα.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
Από 90 έως 100 βαθμούς   1ο Βραβείο
Από 80 έως 89 βαθμούς     2ο Βραβείο
Από 70 έως 79 βαθμούς     3ο Βραβείο
Από 60 έως 69 βαθμούς     1ος  Έπαινος
Από 50 έως 59 βαθμούς     2ος  Έπαινος
Από 40 έως 49 βαθμούς     3ος  Έπαινος
Οι Διαγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών που θα αποσπάσουν 1ο Βραβείο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των  Artists of the Year 2009.
Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 80 ? που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους 2 Διαγωνισμούς. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.


Η   International  Art  Society &  Academy διοργανώνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ InterArtia  2009, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει το  Διεθνή  Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2009 και τον Διαγωνισμό  Artists  of  the  Year 2009.

Οι Διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν σε 4 κατηγορίες, σε όλα τα είδη και στυλ Μουσικής, σε όλα τα Όργανα, το Τραγούδι, τα Μουσικά Σύνολα και τη Σύνθεση.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει.
Για την ομαλή διεξαγωγή των Διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία των Διαγωνισμών.

Α' Περίοδος Διαγωνισμών  -  Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 25 Μαΐου 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  • όλα τα είδη και στυλ Φωτογραφίας
  • ελεύθερη τεχνική και ελεύθερο θέμα
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανεξαρτήτως ηλικίας (διπλωματούχοι, πτυχιούχοι, κλπ)
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1987
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1994

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
Από 90 έως 100 βαθμούς   1ο Βραβείο
Από 80 έως 89 βαθμούς     2ο Βραβείο
Από 70 έως 79 βαθμούς     3ο Βραβείο
Από 60 έως 69 βαθμούς     1ος  Έπαινος
Από 50 έως 59 βαθμούς     2ος  Έπαινος
Από 40 έως 49 βαθμούς     3ος  Έπαινος
Οι Διαγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών που θα αποσπάσουν 1ο Βραβείο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των  Artists of the Year 2009.
Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 80 ? που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους 2 Διαγωνισμούς. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.


Το Ωδείο Φουντούλη και η   International  Art  Society &  Academy διοργανώνουν το Παγκόσμιο Φεστιβάλ   InterArtia  2009, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει τους Διεθνείς Μουσικούς Αγώνες 2009 και τον Διαγωνισμό  Artists  of  the  Year 2009.

Οι Διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν σε 4 κατηγορίες, σε όλα τα είδη και στυλ Μουσικής, σε όλα τα Όργανα, το Τραγούδι, τα Μουσικά Σύνολα και τη Σύνθεση.
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει.
Για την ομαλή διεξαγωγή των Διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία των Διαγωνισμών.

Α' Περίοδος Διαγωνισμών  -  Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 25 Μαΐου 2009


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  • ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
  • ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  • ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανεξαρτήτως ηλικίας (διπλωματούχοι, πτυχιούχοι, κλπ)
Πρόγραμμα της επιλογής των διαγωνιζόμενων διάρκειας έως 10 λεπτά
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1987
Πρόγραμμα της επιλογής των διαγωνιζόμενων διάρκειας έως 10 λεπτά
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991
Πρόγραμμα της επιλογής των διαγωνιζόμενων διάρκειας έως 8 λεπτά
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1994
Πρόγραμμα της επιλογής των διαγωνιζόμενων διάρκειας έως 5 λεπτά

  • ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Ισχύουν οι παραπάνω κατηγορίες.
Όλα τα είδη και στυλ μουσικής
Τα διαγωνιζόμενα έργα  δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
Από 90 έως 100 βαθμούς   1ο Βραβείο
Από 80 έως 89 βαθμούς     2ο Βραβείο
Από 70 έως 79 βαθμούς     3ο Βραβείο
Από 60 έως 69 βαθμούς     1ος  Έπαινος
Από 50 έως 59 βαθμούς     2ος  Έπαινος
Από 40 έως 49 βαθμούς     3ος  Έπαινος
Οι Μουσικοί και τα Μουσικά Σύνολα όλων των κατηγοριών που θα αποσπάσουν 1ο Βραβείο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των  Artists of the Year 2009.
Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 80 ? που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους 2 Διαγωνισμούς. Για τα μικρά Μουσικά Σύνολα (μέχρι 7 άτομα) το δικαίωμα συμμετοχής είναι 50 ? για  κάθε μέλος του συνόλου ενώ  για τα μεγάλα Μουσικά Σύνολα (8 άτομα και άνω) το δικαίωμα συμμετοχής είναι 30 ? για  κάθε μέλος του συνόλου. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
Περισσότερες πληροφοριες για τους Αγώνες θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.


Η   International  Art  Society &  Academy διοργανώνει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ InterArtia  2009, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει τον Διεθνή Διαγωνισμό  Ποίησης 2009 και τον Διαγωνισμό  Artists  of  the  Year 2009.
Οι Διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν σε 4 κατηγορίες σε όλα τα είδη και στυλ Ποίησης και Στιχουργικής
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει.
Για την ομαλή διεξαγωγή των Διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία των Διαγωνισμών.

Α' Περίοδος Διαγωνισμών  -  Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 25 Μαΐου 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανεξαρτήτως ηλικίας
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1987
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1994

Όλα τα είδη και στυλ Ποίησης και Στιχουργικής με ελεύθερο θέμα.
Κάθε ποίημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 50 στίχους.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού για όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
Από 90 έως 100 βαθμούς   1ο Βραβείο
Από 80 έως 89 βαθμούς     2ο Βραβείο
Από 70 έως 79 βαθμούς     3ο Βραβείο
Από 60 έως 69 βαθμούς     1ος  Έπαινος
Από 50 έως 59 βαθμούς     2ος  Έπαινος
Από 40 έως 49 βαθμούς     3ος  Έπαινος

Οι Διαγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών που θα αποσπάσουν 1ο Βραβείο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των  Artists of the Year 2009.
Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 80 ? που περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους 2 Διαγωνισμούς. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Όρους Συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.


Στη 2η ΔΙΕΘΝΗ JAZZ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ που θα γίνει στο στο Ανοικτό Θέατρο / Τεχνόπολις στο Ηράκλειο (29 και 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου 2009) σημαντικοί μουσικοί της JAZZ από Ελλάδα και εξωτερικό, θα τιμήσουν τον αδικοχαμένο jazz drummer Κώστα Κουβίδη.?

Για δεύτερη χρονιά και μετά την επιτυχία πέρισυ, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ, περιλαμβάνεται και η διοργάνωση έκθεσης αφίσας. Θέλοντας να θίξουμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, αυτό των τροχαίων συγκρούσεων και της οδικής συμπεριφοράς,?το θέμα της φετινής έκθεσης είναι ο ΔΡΟΜΟΣ.

Ο οδικός, ο δρόμος της μουσικής, ο δρόμος της ζωής. Η διαδρομή που επιλέγουμε να ζήσουμε.??Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος με ένα μόνο έργο γραφίστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο η αφίσα να είναι δημιουργία ενός ατόμου, οι ομαδικές εργασίες είναι ευπρόσδεκτες.?

Ο καλλιτέχνης μπορεί να επιλέξει μέσω της φαντασίας του να εκφραστεί με όποια μορφή θέλει με μοναδική δέσμευση να αναφέρονται στη αφίσα τα παρακάτω στοιχεία:?
2η Διεθνής Jazz Συνάντηση Κώστας Κουβίδης
ή?2nd International Jazz Meeting Kostas Kouvidis?
29-30/06, 01/07/2009 / Τεχνόπολις, Ηράκλειο??

Η διάσταση του έργου πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε cd ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (διάστασης 70 χ 100, κάθετο, αρχείο Photoshop, CMYK, 100dpi) καθώς και εκτυπωμένο σε φωτογραφικό χαρτί. Πίσω από κάθε έργο και μέσα στο cd πρέπει να αναγράφονται το στοιχεία του δημιουργού (όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, website...) καθώς και η φράση ?Το έργο αποτελεί πρωτότυπη δική μου δουλειά?, υπογεγραμμένη.

Η μη κερδοσκοπική εταίρία ?Υou Are What You Do - Κώστας Κουβίδης?
θα αναλάβει την εκτύπωση των αφισών, οι οποίες θα εκτεθούν σε δρόμους και πλατείες στο κέντρο της πόλης.?

Χρόνος παράδοσης: 15 Μαϊου 2009

Επικοινωνία:
Καρνίκης Κων/νος, 6932 275973
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.??
Ενημέρωση:
www.kostaskouvidis.com


Το Εργαστήρι Ζωγραφικής του Πνευματικού ?Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λουτρακίου ?Περαχώρας προκηρύσσει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και περιμένει τους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας, αλλά και τους ενήλικες να δημιουργήσουν έργα τέχνης.
Το θέμα είναι : "ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ! ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ!"

Όροι Συμμετοχής:
Δημότες του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
Αφορούν τρεις ηλικιακές ομάδες, :
? Ομάδα 1η:  Μαθητές/τριες Γυμνασίου
? Ομάδα 2η:  Μαθητές/τριες Λυκείου
? Ομάδα 3η:  από 18 ετών και άνω
Οι πρώτοι νικητές κάθε ηλικιακής ομάδας θα κερδίσουν ένα ταξίδι στην Ιταλία.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος μπορούν να υποβάλουν ένα έργο τους κάθε Πέμπτη απόγευμα και ώρα 4:30 ? 7:30 μέχρι 8 Μαίου 2009 στο Εργαστήρι Ζωγραφικής του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, Κολοκοτρώνη 17 στο Λουτράκι. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27440 65619 ή στο κινητό 6977 878481(κα Εύη Παντελέων).
Η απονομή των βραβείων θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της ετήσιας έκθεσης των μαθητών του εργαστηρίου Ζωγραφικής του Πνευματικού που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Ιούνιο 2009.
Κάθε ενδιαφερόμενος /η θα υποβάλλει ένα έργο με οποιοδήποτε υλικό και τεχνική μπορεί να εκφραστεί .


Η καλλιτεχνική πολιτεία του bankit.gr σας καλεί να πάρετε μέρος στη σειρά εκθέσεων και happenings «2match art!» ! 2 τέχνες τη φορά θα συνδυάζονται μαγικά σε ένα super καλλιτεχνικό party στο ARThouse!

Η πρώτη έκθεση είναι αφιερωμένη στην Φωτογραφία και την Ποίηση, θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου και έχει την υποστήριξη του ελculture.gr . Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να συμμετέχει με 5 έργα τα οποία και θα πρέπει έχει στείλει μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κάθε νεότερο που προκύπτει σχετικά με το event, μείνετε συντονισμένοι στο forum του bankit!

Λεπτομέρειες συμμετοχής:
Κάθε φωτογράφος ή ποιητής που ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στην  1η «2match art!» θα πρέπει να στείλει μέχρι και τις 30 Απριλίου 2009 ένα e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τίτλο: 1η «2match art» / Φωτογραφία-Ποίηση
2. Το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του καλλιτέχνη
3. Tο nickname που χρησιμοποιεί στο bankit.gr
4. Τα url, τα e-mails και το όνομα που θέλει να εμφανίζονται στην έκθεση δίπλα από τα έργα του
5. Επισυναπτόμενα τα 5 έργα με τα οποία θέλει να συμμετέχει
6. Ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα μέχρι 150 λέξεις (προαιρετικά)

Προδιαγραφές έργων:
Εκτύπωση των έργων τους σε kapamount / kapaline / kapafix σε όποιες διαστάσεις επιθυμούν και παράδοσή τους στους αρμόδιους μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου.

Αποστολή των έργων τους σε μορφή word με e-mail μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου. Την εκτύπωση των έργων την αναλαμβάνουμε εμείς.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σενάρια βασισμένα σε έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανεξαρτήτως θεματολογίας και χρόνου συγγραφής του λογοτεχνικού έργου πάνω στο οποίο βασίζεται το σενάριο

Ο διαγωνισμός συγγραφής διασκευασμένου σεναρίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου ξεκίνησε την 1η Απριλίου, με την υποβολή προτάσεων.

Το ΕΚΕΒΙ θέσπισε το διαγωνισμό πριν τέσσερα χρόνια, δίνοντας ώθηση στους νέους -κυρίως- δημιουργούς να στραφούν προς την ελληνική λογοτεχνία που προσφέρει πλούσια θεματογραφία και στερεή βάση για τη συγγραφή σεναρίων.

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΕΚΕΒΙ κ. Πέτρο Μάρκαρη, τον συγγραφέα και πρ. πρόεδρο του ΕΚΕΒΙ κ. Δημήτρη Νόλλα, την δημοσιογράφο ? κριτικό κινηματογράφου κ. Μαρία Κατσουνάκη, την σκηνοθέτη κ. Φωτεινή Σισκοπούλου και τον συγγραφέα-σεναριογράφο κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο θα απονείμει φέτος ένα βραβείο (5.000 ευρώ) για σενάριο μεγάλου μήκους και τρία βραβεία για σενάριο μικρού μήκους (3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σενάρια βασισμένα σε έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανεξαρτήτως θεματολογίας και χρόνου συγγραφής του λογοτεχνικού έργου πάνω στο οποίο βασίζεται το σενάριο.

Από τα τρία βραβεία για το σενάριο μικρού μήκους, που θα απονεμηθούν στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το πρώτο αποκτάει το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του προγράμματος «Μικροφίλμ» της ΕΡΤ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Ενώ για το σενάριο μεγάλου μήκους, ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις: οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Απριλίου treatment (10-15 σελίδων), από τα οποία η επιτροπή θα επιλέξει τρεις προτάσεις και θα ζητήσει στη συνέχεια από τους τρεις συγγραφείς να τα αναπτύξουν σε ολοκληρωμένα σενάρια για να θέσουν υποψηφιότητα για το πρώτο βραβείο.

Πληροφορίες: κα Μυρτώ Τζαννετάκη, τηλ. 210-9200337, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Βραβεία Διασκευασμένου Σεναρίου»
Αθανασίου Διάκου 4
117 42 Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη του διαγωνισμό στον δικτυακό τόπο του ΕΚΕΒΙ

Η CulturePolis?Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας οργανώνει την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Πρέβεζα και την Πάργα για το 2009
Η Πρέβεζα συμμετέχει για 3η χρονιά στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2009 το τριήμερο 19,20,21 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης δίνουν την ευκαιρία συμμετοχής στο γεγονός σε μουσικούς και κοινό όλων των ηλικιών και ακουσμάτων: από κλασσική μέχρι ηλεκτρονική, κι από παραδοσιακή μέχρι ρόκ. 

Σκοπός είναι να γιορτάσουμε τη Μουσική, να τιμήσουμε την εξαιρετική σημασία που έχει στη ζωή μας. Νέοι μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όλοι με τα όργανά τους στους δρόμους! Είναι η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ! Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα !

Η Πρέβεζα έχει μια πολύπλευρη μουσική παράδοση, μια σύγχρονη μουσική εκπαίδευση και μια πλούσια σύγχρονη μουσική παραγωγή. Το ιδιαίτερο χρώμα της δημοτικής μουσικής παράδοσης της περιοχής είναι ηπειρώτικο με επιρροές όμως, τόσο από την ανατολική μουσική όσο και από τη δυτική, ως αποτέλεσμα της πολιτισμικής όσμωσης που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Η μουσική εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα της πρεβεζάνικης κοινωνίας και το αποδεικνύουν οι φιλόμουσοι της περιοχής που διατηρούν τις μουσικές παραδόσεις αλλά και εμπλουτίζουν την μουσική παραγωγή με σύγχρονες επιρροές. 

Η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής έρχεται να συμπληρώσει τη μουσική παράδοση και να εμπλουτίσει τα μουσικά δρώμενα της Πρέβεζας, εντάσσοντας την Πρέβεζα στο ευρωπαϊκό μουσικό δίκτυο και  ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Η Culturepolis ? Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας, μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση  προωθεί την δημιουργική συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων της Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Ελλάδα η Culturepolis ? Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας σχεδιάζει και οργανώνει μια ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη μουσική κάθε είδους στην Πρέβεζα αλλά και στην Πάργα.
Πρόσκληση συμμετοχής καλλιτεχνών

Είμαστε ανοικτοί στις ιδέες και τις προτάσεις συμμετοχής καλλιτεχνών, για να γιορτάσουμε ακόμα πιο ξεχωριστά φέτος, την 10η επέτειο της ΕΓΜ στην Ελλάδα και την 3η στην Πρέβεζα ! Η πρόσκληση απευθύνεται όχι μόνο σε μουσικούς αλλά και σε καλλιτέχνες του χορού ή άλλων τεχνών που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην γιορτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να στέλνουν demo τους, αλλά και καλλιτεχνικές προτάσεις που σχετίζονται με τη μουσική ιδέα, σε οποιαδήποτε μορφή (audio, video, press, project plan), ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στην Culturepolis - Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας Τηλ. 26820 54445/6973447018, Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 8 Μάιου 2009

Υπενθυμίζουμε ότι οι τελικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα 19-23 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Demo και πληροφορίες:
για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Πρέβεζα
Culturepolis - Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας
Τηλ. 26820 54445/6973447018
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.musicday.g www.myspace.com/europeanmusicday

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009 10:06

Επιτέλους κάτι χρήσιμο! ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Γράφτηκε από τον

Το πρόσφατο παρελθόν

Έχουν περάσει εφτά χρόνια απο την ύπαρξη ενός πολύ ξεχωριστού ιστοχώρου που είχε δημιουργήσει το Υπουργείο πολιτισμού. Η ιστοσελίδα ήταν το cultureguide.gr και αρκετοί απο τους "παλιούς" χρήστες του διαδικτύου έχουν μόνο τα καλά να θυμούνται από αυτό το έργο, αφού ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε ένα τόσο πλήρες απο πλευράς περιεχομένου site για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας μας. Δυστυχώς, με το που τελείωσε η Ολυμπιάδα στην Αθήνα το 2004 σταμάτησε και αυτό, άγνωστο μέχρι σήμερα γιατί πετάξαμε στα σκουπίδια ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο.