Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 01:31

Το εθνικό φαντασιακό στο θέατρο

Σύμφωνα με τον Denys Couche και το βιβλίο του "Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες" ισχυρίζεται τον παρακάτω ορισμό: "Η λέξη <<κουλτούρα>> είναι παραπλήσια μιας λέξης, η οποία θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο γαλλικό λεξιλόγιο του 18ου αιώνα: πρόκειται για τη λέξη <<πολιτισμός>>. Οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο σημασιολογικό πεδίο, αντανακλούν τις ίδιες βασικές αντιλήψεις. Μερικές φορές συνδυάζονται, αλλά δεν είναι εντελώς ισοδύναμες. Η λέξη <<κουλτούρα>> αναφέρεται περισσότερο σε ατομικές προόδους, ενώ η λέξη <<πολιτισμός>> σε συλλογικές προόδους.''1 Σύμφωνα με τον παραπανω ορισμό, η λέξη κουλτούρα και η λέξη πολιτισμός είναι στενά συνυφασμένες. Έτσι, η μια έννοια διαδέχεται την άλλη. Η κουλτούρα δεν υπάρχει χωρίς τον πολιτισμό και το αντίστροφο.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ
Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010 12:19

Σύγχρονη Ακουστική Κουλτούρα

«Από τον οπτικοκεντρισμό στην ακροαματικότητα»

Το ταξίδι από το κάποτε σιωπηλό γαλαξιακό σύμπαν του Νεύτωνα και του Γαλιλαίου στην εποχή της ακουστικής κουλτούρας .Είναι ο κόσμος γύρω μας μόνο ότι βλέπουμε; Είναι η αίσθηση της όρασης η πιο επαρκής, η πιο τέλεια και ολοκληρωμένη αντιληπτική μέθοδος, το πιο λειτουργικό και αποδοτικό γνωσιοθεωρητικό εργαλείο μέσω του οποίου η συσσωρευμένη γνώση απεικονίζει πιστά την εξωτερική πραγματικότητα;

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ