Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011 00:32

Ομάδα "Στάθμη" - 1950

  Η ομάδα "Στάθμη" αποτελεί ένα φαινόμενο της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής της Ελλάδας, ένα καλλιτεχνικό δίκτυο της δεκαετίας του 1950, που εμφανίστηκε ως σχήμα δράσης του «δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου».

 

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ