Η ΑΜΑΚΑ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «E.U.R.O.P.E.» διοργανώνει δύο ανεξάρτητους κύκλους σεμιναρίων.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Eργαστήρια για παιδιά και καλλιτεχνικά δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό, διοργανώνουν την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, από τις 18:00 ως τις 20:00, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, η Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην πόλη».

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διημερίδας, θα παρουσιαστεί το σύστημα iMuse (interactive MultiSensory Environment) που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ανθρώπων με ειδικές ανάγκες διαφόρων ηλικιών και ηλικιωμένων σε μακροπρόθεσμη φροντίδα.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ