Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 22:20

«Μιλάμε ελληνικά!»

«Μιλάμε ελληνικά!». Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μελλοντικούς σπουδαστές δημοσιογραφίας. Λόγω μεγάλης συμμετοχής, τα Μαθήματα μεταφέρονται στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ