Ο Romeo Castellucci, ίδρυσε το 1981 μαζί με την αδελφή του Claudia Castellucci, την σύζυγο του Chiara Guidi και τον αδελφό της Paolo, την Socìeta Raffaello Sanzio. Η ομάδα αυτή συνευρέθηκε στην μικρή πόλη Τσεζένα, της Ιταλίας. Η ετυμολογία της ονομασίας τους φανερώνει και τον χαρακτήρα της. Η λέξη ''socìeta'', δηλώνει τη ''συντεχνία'' και άρα την πνευματική ομαδικότητα της. Επιπλέον, η λέξη ''Rafaello'', μαρτυρεί την ιταλική καταγωγή της ομάδας και την κλίση της προς τις εικαστικές τέχνες (από τον μεγάλο ζωγράφο Ραφαήλ).

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ