Η γενική συνέλευση του μουσείου Φρυσίρα, σε έκτακτη συνεδρίασή της, στις 2 Ιανουαρίου 2016, αποφάσισε να επαναφέρει το θεσμό του βραβείου Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής που είχε θεσπισθεί το 2003, για το έτος 2017.