Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 00:00

Cité Nationale de l' Histoire de l' Immigration

Ποιος είναι «ξένος» σε μια μεγα – πόλη όπως το Παρίσι; Τι σημαίνει να είσαι μετανάστης στη Γαλλία – μια κεντρική γεωπολιτικά χώρα της Ευρώπης, και κυρίαρχη ιστορικά, έχοντας περάσει από το φεουδαρχικό σύστημα στο αυτοκρατορικό και το αποικιοκρατικό; Ποιος είναι ο ρόλος του «άλλου» σε αυτή την ιστορική πορεία;

Το Εθνικό Κέντρο για την Ιστορία της Μετανάστευσης (Cité Nationale de l' Histoire de l' Immigration (CNHI); National Centre for the History of Immigration), της Γαλλίας, προσφέρει απαντήσεις σε ανάλογα ερωτήματα, στοιχειοθετημένες μεν βάσει των επιστημονικών προσεγγίσεων της ιστορικής και της εθνογραφικής έρευνας, εναρμονισμένες δε, λειτουργικά, με τις αξίες όσο και με τη ρητορική των πολιτικών αρχών της χώρας.

Κατηγορία ΑΜΠΑΛΟΝΣ