Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 07:14

Αγαπάμε να μισούμε το παρελθόν μας

Το συμπέρασμα του παραπάνω τίτλου είναι αποτέλεσμα διαφόρων περιστατικών που καταδεικνύουν την εθνική μας αλλεργία για κάθε τι που αφορά το παρελθόν.

 

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ