Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 20:42

Μεταπρωτοπορία-Διαπρωτοπορία

Τον όρο Transavanguardia (Μεταπρωτοπορία-Διαπρωτοπορία), εισηγήθηκε για πρώτη φορά ο Achille Bonito Oliva τον Νοέμβριο του 1979, στις σελίδες του περιοδικού Flash Art, με πρόθεση να συστήσει στην ιστορία της τέχνης ένα ιταλικό κίνημα, το οποίο ταυτόχρονα υποδήλωνε το τέλος της πρωτοπορίας και την επιστροφή στην εικονιστική ζωγραφική. Οι καλλιτέχνες της Transavanguardia, γεννημένοι όλοι μετά το 1945, οι οποίοι έστρεψαν τη ζωγραφική τους, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μορφή, στο παρελθόν, είναι οι Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Mimmo Paladino και Nicola De Maria.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ