Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014 11:52

Le vent nous portera @ Κ.Ε.Τ.

Le vent nous portera. Οι Κυβέλη Καστοριάδη (φωνή), Μαρία Κουλούρη (κείμενο) και Ορέστης Καλαμπαλίκης (κιθάρα) στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (Κ.Ε.Τ.) την Πέμπτη 6 Μαρτίου & Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στις 21:00.

Κατηγορία ΜΟΥΣΙΚΗ