Ολοκλήρωση Προγράμματος Φιλοξενίας του σχολικού έτους 2013-2014. Το πρόγραμμα φιλοξενίας το υλοποιεί το Ίδρυμα της Βουλής, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές απομακρυσμένων Γυμνασίων από τα Επτάνησα. 

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ