Το British Council με την υποστήριξη της Microsoft διοργάνωσε με επιτυχία για πρώτη χρονιά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του οργανισμού, Δεξιότητες Ζωής: Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ