Το METApolis διοργανώνει νέο online διαγωνισμό φωτογραφίας με τρεις θεματικές ενότητες με τίτλο "Χωρίς Αφετηρία, Χωρίς Σταθμό, Χωρίς Τέλος".

Κατηγορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ