Το πρώτο Διεθνές Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Βιώσιμη Πολιτιστική Διαχείριση διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, 6-10 Ιουνίου 2016.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ