Το Ίδρυμα Λεβέντη διοργανώνει το Διεθνές Συμπόσιο για το Νομοθετικό Πλαίσιο και την Προστασία της Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις Χώρες τις Μεσογείου, στη Λευκωσία. Εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο αυτό θα συζητήσουν για το σύγχρονο προβληματισμό γύρω από τη νομοθεσία που διέπει την πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ