Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011 22:44

Ελληνοβυζαντινισμός


Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όπου το ρεύμα του Κλασικισμού κυριαρχούσε στην κοσμική αρχιτεκτονική, η ναοδομία παρουσίαζε αξιοσημείωτες αποκλίσεις από τη γενική αυτή κατεύθυνση με αποκορύφωμα την τάση του Ελληνοβυζαντινισμού.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ