Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013 22:04

Αστικά πεδία σε μετάβαση

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση του διεπιστημονικού και διαπανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 'Urban Environments in Transition: Engaging Young Leaders and Raising Community Awareness through Multimodal Narratives.'

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ