Η BioArt πρωτοεμφανίστηκε με το πέρας του 20ου αιώνα, ως μια νέα και πολλά υποσχόμενη καλλιτεχνική έκφραση, επηρεασμένη από την βιολογία των ζωντανών οργανισμών και την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται ως μια πρακτική όπου οι καλλιτέχνες αντί για καμβάδες και μάρμαρα, χρησιμοποιούν ζωντανούς ιστούς, βακτήρια, ζωντανούς οργανισμούς και άλλες βιολογικές διεργασίες.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ