Ο Arnason εντάσσει τον Ad Reinhardt σε μια υποκατηγορία του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, στην (Ζωγραφική των Χρωματικών Πεδίων). Τον όρο προτείνει ο Greenberg το 1960 για να χαρακτηρίσει την μετάβαση από τον πίνακα-παράθυρο στον μονόχρωμο πίνακα-πεδίο, δηλαδή σε μια κατηγορία αφηρημένης ζωγραφικής άλλης κλίμακας και με τάση επέκτασης στο άπειρο, εξαΰλωσης και κάλυψης ολόκληρου του οπτικού πεδίου του θεατή. Ο Clement Greenberg παρατηρεί σχετικά με την Color Field Painting ότι το σχήμα εγγυάται την καθαρότητα και την ένταση που απαιτείται για την υποβολή του ακαθόριστου χώρου. Το περισσότερο γαλάζιο, απλώς είναι πιο γαλάζιο από το λιγότερο γαλάζιο.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ