Παρουσίαση διηγήματος του Αντώνη Σαμαράκη από 12 έως 15 Δεκεμβρίου 2013 στο πεδίο δράσης Κόδρα – Κοιτώνες.

Κατηγορία ΘΕΑΤΡΟ