Εντατικά Καλοκαιρινά Τμήματα από Ιούλιο 2013 στο New York Acting Studio (NYAS) για Υποκριτική | Φωνητική-τραγούδι - Ορθοφωνία | Κίνηση-body awareness.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ