Τα τελευταία χρόνια οι ιδέες που επικρατούν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης περί ενσωμάτωσης, κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών καθώς και άλλων ειδικών στη διερεύνηση των μαθησιακών και κοινωνικογνωστικών δυσκολιών, της ανίχνευσης και της έγκαιρης παιδαγωγικής παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων πάνω στα Θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ανακοινώνεται ο κύκλος σεμιναρίων του Net Media Lab του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 με τίτλο «Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ».

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον Ανοιχτό Κύκλο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Ειδικής Αγωγής που διοργανώνει η Action City από 1 έως 18 Απριλίου 2013. Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία υπηρετεί το όραμα της Action City για μια "γνώση ανοιχτή σε όλους...".

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ