Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά στην αναδιοργάνωση και επανακαθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής των εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πρόκειται για μια πάγια απαίτηση τόσο φορέων του Πολιτισμού όσο και του τουριστικού κλάδου η αναπροσαρμογή των τιμών καθώς και η εναρμόνιση τους με τα ευρωπαικά δεδομένα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την οικονομική κρίση, όσο και τις ανάγκες για άυξηση των κρατικών εσόδων καθώς και τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ