Το ενδιαφέρον δημοσιογράφων και κοινού τράβηξε η επίσημη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου NEFELE για την Τέχνη και την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ