Το 2013 είναι η τέταρτη χρονιά που η Bold Ogilvy & Mather σε συνεργασία με το Art Directors Club, και την χορηγία των iStockphoto, Pantone και VCU Brandcenter, διοργανώνουν στην Ελλάδα το Portfolio Night.

Κατηγορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ