Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 18:04

Performance PUZZLE

Η Μαρία Λάλου και η ομάδα PUZZLE παρουσιάζουν την performance PUZZLE στον πολιτιστικό χώρο Frown.

H πραγματική δύναμη του θεάτρου είναι αδιαχώριστη από την αναπαράσταση της εξουσίας του θεάτρου, ακόμη και αν αυτή είναι μία κριτική αναπαρασταση. Aναφορές του Deleuze στο 'on less manifesto'.

Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ