Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015 16:05

Υποψηφιότητα των Φιλίππων στην UNESCO

Η UNESCO, εκπαιδευτικός επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, σκοπό έχει να προωθήσει την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί σημαντική αξία για τον άνθρωπο.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ