Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει, στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ακρόαση στις Βιόλες, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της, κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο.

Κατηγορία Casting / Audition