Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015 21:57

Διάλεξη όλα μπορούν να θεραπευτούν

Διάλεξη "Όλα μπορούν να θεραπευτούν" από τον Philippe Hannetelle, μαθητή του Martin Brofman την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 19.30 στο Aegean College, Πανεπιστημίου 17, Αθήνα, τηλ: 210 3211228.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ