Με τον όρο «cabinet of curiosities» μεταφερόμαστε χρονικά και χωρικά στη περίοδο της Ευρωπαϊκής αναγέννησης για να περιγράψουμε την πρώτη μορφή μουσείου που έχει ορισμένα από τα υφολογικά στοιχεία του μουσείου όπως το ξέρουμε σήμερα.

Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ