Το Ισπανικό Στοιχείο σε επαφή με άλλους πολιτισμούς / Κύκλος διαλέξεων στο Abanico στις 08, 15 & 22 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα έναρξης 20.00.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ