Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012 09:14

Πρόσληψη καλλιτεχνών για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την :

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2012 - 2013»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 έως και την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.minedu.gov.gr