Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 12:14

Υποτροφία από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για σπουδές στο εξωτερικό

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει διαγωνισμό στις 11/9 και 19-20/9/2012 για την χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2012-13, μίας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο της για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Βικάτου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42, κτίριο ΑΣΚΤ) μέχρι και τις 26 Ιουλίου, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2103897142

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1000 Ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία: 26-07-2012