Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 10:51

Προσκλήσεις καλλιτεχνών για συμμετοχή στο "2Festival" στα Χανιά (Προθεσμία 20/6/2012)

  

Αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον σχετικό δικτυακό τόπο: http://twofestival.com/