Παρασκευή, 06 Απριλίου 2012 10:07

Υποτροφίες καλλιτεχνών απο το Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αττική Παράδοση

Το Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο των Η.Π.Α κατα το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

α. Μία (1) υποτροφία με αντικείμενο τη ζωγραφική
β. Μία (1) υποτροφία με αντικείμενο τη γλυπτική

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι , να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικάνικου πανεπιστημίου το αργότερο ως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν σε 2 αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των τίτλων σπουδών, αντίτυπα των τυχόν εργασιών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού πανεπιστημίου για το έτος 2012-13.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται οτην κυρία Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 2106009800Διεύθυνση: Εκπαιδευτικό ίδρυμα Αττική Παράδοση
Γραβιάς 6, Αγ.Παρασκευή, 15342.