Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 14:13

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης"

Το «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-02-2012Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.filmfestival.gr