Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 10:18

Hellenic Center For Photography - OPEN SCREEN Project (Προθεσμία μέχρι 5/12/2010)

1ος κύκλος 30.11-5.12 / Λήξη δήλωσης συμμετοχής 28.11.2010

2ος κύκλος 7.12-12.12 / Λήξη δήλωσης συμμετοχής 5.12.2010

Το πρόγραμμα προβολών OPEN SCREEN, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2010, αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση που προσφέρει τη δυνατότητα σε ομάδες και φορείς που προάγουν τη φωτογραφία να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό τους έργο τους -φωτογραφία και βίντεο- χωρίς θεματικούς περιορισμούς και διακρίσεις.

Η συνάντηση, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ του θεατή του φωτογράφου και των έργων που προβάλλονται σε μία οθόνη που θα τοποθετηθεί στον κεντρικό χώρο της διοργάνωσης, στο Κτήριο Πεζογέφυρας-Εσπλανάδας, αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση διάχυσης του καλλιτεχνικού εργου.

Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ομάδες όπως σωματεία, λέσχες, σύλλογοι και φωτογραφικά τμήματα δήμων, φωτογραφικές διαδικτυακές κοινότητες ή ακόμα και άτυπες ομάδες.

http://photofestival.hcp.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Itemid=74?=el